Auteursrechten en muziek

Auteursrechten en muziek

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Er kunnen dus auteursrechten rusten op...
Modellenbureau’s: contracten & rechten

Modellenbureau’s: contracten & rechten

Als model kan je freelancen of tekenen bij een modellenbureau. Daarnaast kan je ervoor kiezen om bij verschillende agencies ingeschreven te staan of een overeenkomst te sluiten met een zogenaamde “mother agency” of moederbureau. Maar waar teken je voor als...
Het citaatrecht

Het citaatrecht

Als je een auteursrechtelijk beschermd werk van een ander wil gebruiken, zul je in veel gevallen toestemming moeten vragen aan de rechthebbende. Op grond van artikel 15a Auteurswet wordt een citaat niet als een inbreuk op het auteursrecht op een werk gezien, als het...
Naburige rechten

Naburige rechten

Naburige rechten komen voort uit de Wet op Naburige Rechten (WNR). Uitvoerende kunstenaars, producenten en omroeporganisaties hebben op grond van deze wet in beginsel het recht om te bepalen wat met een opname van een uitvoering gebeurt en of een uitvoering in de...