Artiesten: wat kun je zelf doen voordat je een advocaat inschakelt?

Artiesten: wat kun je zelf doen voordat je een advocaat inschakelt?

  Als artiest wil je zoveel mogelijk bezig zijn met het creëren van nieuwe muziek of kunst. Hoewel juridische kwesties waarschijnlijk niet je eerste prioriteit zijn, zijn de afspraken die je maakt wel belangrijk voor jou als artiest en het verloop van je...
Artiestencontract tussen Top Notch en Ronnie Flex niet vernietigbaar

Artiestencontract tussen Top Notch en Ronnie Flex niet vernietigbaar

Recentelijk begon Ronnie Flex een rechtszaak tegen zijn platenlabel Top Notch. Top Notch exploiteert o.a. de naburige rechten van Ronnie Flex. Aan het begin van zijn carrière sloot Ronnie Flex een overeenkomst met Top Notch, maar een aantal jaar later vindt hij dat...
Auteursrechten en muziek

Auteursrechten en muziek

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Er kunnen dus auteursrechten rusten op...
Modellenbureau’s: contracten & rechten

Modellenbureau’s: contracten & rechten

Als model kan je freelancen of tekenen bij een modellenbureau. Daarnaast kan je ervoor kiezen om bij verschillende agencies ingeschreven te staan of een overeenkomst te sluiten met een zogenaamde “mother agency” of moederbureau. Maar waar teken je voor als...
Het citaatrecht

Het citaatrecht

Als je een auteursrechtelijk beschermd werk van een ander wil gebruiken, zul je in veel gevallen toestemming moeten vragen aan de rechthebbende. Op grond van artikel 15a Auteurswet wordt een citaat niet als een inbreuk op het auteursrecht op een werk gezien, als het...