Miero Advocatuur

IE, Entertainment & Data

Juridische dienstverlening voor ondernemers en creatieven in begrijpelijke taal. Transparante prijzen en duidelijke afspraken. 

Miero advocatuur

Altijd advies op maat

Miero Advocatuur is een boetiekkantoor gespecialiseerd in intellectueel eigendom, entertainment en data. Informeel en professioneel, transparant en toegankelijk.

Home
Home

Nieuws en blogs

Auteursrechten en muziek

Auteursrechten en muziek

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Er kunnen dus auteursrechten rusten op...

Modellenbureau’s: contracten & rechten

Modellenbureau’s: contracten & rechten

Als model kan je freelancen of tekenen bij een modellenbureau. Daarnaast kan je ervoor kiezen om bij verschillende agencies ingeschreven te staan of een overeenkomst te sluiten met een zogenaamde "mother agency" of moederbureau. Maar waar teken je voor als je een...

Het citaatrecht

Het citaatrecht

Als je een auteursrechtelijk beschermd werk van een ander wil gebruiken, zul je in veel gevallen toestemming moeten vragen aan de rechthebbende. Op grond van artikel 15a Auteurswet wordt een citaat niet als een inbreuk op het auteursrecht op een werk gezien, als het...

7 + 6 =