Bol.com stelt haar platform ter beschikking aan partnerverkopers. Om de veiligheid van het platform te waarborgen, werkt zij met een beleidspuntensysteem. Als een verkoper geen beleidspunten meer heeft, kan haar account worden gesloten. Het sluiten van een Bol.com-account kan voor veel frustratie zorgen. In deze blog leg ik je uit wat het beleidspuntensysteem inhoudt en wat je kunt doen als je Bol.com-account is gesloten.

Waarom kan een bol.com-account worden gesloten?

Bol.com heeft een beleid gericht op het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van haar platform. Een partnerverkoper begint daarom met 100 beleidspunten en kan deze beleidspunten kwijtraken als zij het beleid volgens Bol.com overtreedt. Hoeveel beleidspunten er worden afgetrokken, is afhankelijk van de categorie in welke de overtreding zich bevindt.

De categorieën zijn te vinden op de website van Bol.com. Hieronder vallen bijvoorbeeld de schending van het eigendomsrecht, ongewenste communicatie of fraude.  

Wat staat er in de algemene voorwaarden van Bol.com over het sluiten van een account?

In artikel 15 lid 4 van de algemene voorwaarden van Bol.com staat het volgende:

Bol is gerechtigd om het Verkoopaccount met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval i) dwingend nationaal recht anders bepaalt, ii) bol op grond nationale wetgevingsbepalingen een recht van beëindiging om een dwingende reden uitoefent en iii) de Zakelijke Verkoper zich herhaaldelijk niet houdt aan de servicenormen of aan de Gebruikersvoorwaarden. Het overtreden van de Gebruikersvoorwaarden kan leiden tot beleidsovertredingen en puntenaftrek, waarbij een puntentotaal van nul sluiting van het Verkoopaccount betekent.

Wat kun je doen als je account is gesloten?

Als je beleidspunten op 0 komen te staan, kan je account gesloten worden. In principe betekent dit dat je account definitief gesloten is en dat je niet meer via Bol.com kan verkopen. Je kan dan bezwaar maken tegen het sluiten van je account. Het sluiten van je account moet door Bol.com goed gemotiveerd worden. Uit de motivatie zal blijken waarom je account gesloten is.

Het kan voorkomen dat je meent dat je de beleidsovertredingen niet hebt begaan of dat de overtreding de hoeveelheid aan puntenaftrek niet rechtvaardigt. Door middel van een bericht kan je dan bezwaar maken tegen dit besluit. Licht hierin toe waarom je meent dat het sluiten van het account niet rechtvaardig is.

Conclusie

Door je bewust te zijn van het beleidspuntensysteem kan je de sluiting van je Bol.com-account voorkomen. Mocht je account toch gesloten worden, dan raad ik aan om hiertegen bezwaar te maken op de manier zoals in deze blog besproken. Als je juridische hulp nodig hebt bij het indienen van een formeel bezwaar of het oplossen van andere problemen met je Bol.com-account, neem dan contact met mij op.