Als model kan je freelancen of tekenen bij een modellenbureau. Daarnaast kan je ervoor kiezen om bij verschillende agencies ingeschreven te staan of een overeenkomst te sluiten met een zogenaamde “mother agency” of moederbureau. Maar waar teken je voor als je een overeenkomst sluit met een modellenbureau? En waar moet je op letten? Ik heb zelf jaren lang in de modellenwereld gewerkt, dus ben allerlei soorten overeenkomsten en bepalingen tegengekomen. Ik bespreek mijn ervaring met de praktijk als model en met het juridische als advocaat in deze blog.

Waarom een modellenbureau of management?

Allereerst de vraag waarom je een overeenkomst zou sluiten met een modellenbureau. Ik heb zelf een moeder agency gehad en ik heb ook gewerkt als freelancer, waarbij ik daarnaast ook bij verschillende niet-exclusieve agencies ingeschreven heb gestaan.

Moeder agency: Afhankelijk van de afspraken die je maakt, kan het zo zijn dat de moeder agency verantwoordelijkheden en kosten op zich neemt. Zo zal een moeder agency ervoor zorgen dat jij goed zichtbaar wordt onder potentiële cliënten, dat je alle benodigde documenten en overeenkomsten hebt (o.a. als je naar het buitenland moet) en dat je op tijd uitbetaald wordt. Financieel gezien kan een moeder agency van tevoren de kosten dekken, voor bijvoorbeeld portfolioshoots, setcards, marketing, zakgeld en soms ook onderdak en vliegtickets.

Niet-exclusief modellenbureau: Een non-exclusief bureau zal over het algemeen minder kosten en verantwoordelijkheden op zich nemen, maar kan jou wel op de hoogte stellen van nieuwe jobs en met de potentiële cliënt onderhandelen over jouw prijs en voorkeuren. 

Freelancen: Het kan ook zijn dat je zelf via bijvoorbeeld je website of Instagram klussen boekt. Je sluit dan direct met de opdrachtgever een overeenkomst. Hier zal ik later nog een aparte blog aan wijden.

Overeenkomst met een modellenbureau

Tussen jou en het modellenbureau wordt een overeenkomst gesloten. Dit is een zogenaamde “overeenkomst van opdracht”. Het modellenbureau vertegenwoordigt jou als model en bemiddelt bij nieuwe klussen. Waar moet je nu op letten bij het sluiten van zo’n overeenkomst?

1. Percentage

Een modellenbureau krijgt een percentage van hetgeen het model verdient. Binnen Nederland krijgt een modellenbureau vaak 20% van de inkomsten van het model. Als je voor een bureau gaat werken in het buitenland en je hebt een Nederlandse moeder agency, dan zal je moeder agency vaak ook een percentage van jouw inkomsten krijgen, bovenop het percentage dat het bureau in het buitenland krijgt. Welk percentage dat is, kunnen jullie in de overeenkomst afspreken. 

2. Exclusiviteit

In een overeenkomst met een modellenbureau staat of het model zich gelijktijdig door andere modellenbureaus mag laten vertegenwoordigen of dat exclusiviteit wordt afgesproken. Het is afhankelijk van de wensen van het model of exclusiviteit wel of niet een goede keuze is. Zo kan het zijn dat een moeder agency voor veel werk zorgt en zich daarnaast extra inzet voor haar exclusieve modellen. Zo denkt een moeder agency vaak mee over hoe je in de toekomst meer werk kan krijgen en hoe je jezelf kan ontwikkelen. Het kan uiteraard ook zo zijn dat je bij meerdere modellenbureau’s meer werkt krijgt en dat je daarom geen exclusiviteit wil afspreken. De exclusiviteit kan gelden voor Nederland of voor meerdere landen.

3. Vergoeding van kosten en verrekening

Zoals eerder al vermeld nemen sommige agencies bepaalde kosten van het model op zich. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om kosten voor setcards, vliegtickets of onderdak. In sommige gevallen wordt dit later weer verrekend met de verdiensten van het model. Het modellenbureau kan het echter ook als een investering zien en de kosten later niet verrekenen.

4. Statements

Als model wil je inzicht houden in wat je verdient en wanneer verwacht wordt dat je uitbetaald wordt. Dit staat in zogenaamde statements. Er wordt afgesproken hoe en wanneer je je statements mag inzien en ontvangen.

5. Verplichtingen modellenbureau

Het is belangrijk dat de verplichtingen van het modellenbureau ook in de overeenkomst worden opgenomen, zeker als je een exclusieve overeenkomst sluit. Zo dient het modellenbureau zich in te spannen om castings en werk voor het model te vinden. Ook draagt het modellenbureau er zorg voor dat het model wordt betaald.

6. No-shows

Hoewel het niet vaak gebeurt, kan het voorkomen dat een model niet komt opdagen op de dag van de opdracht. Het modellenbureau kan voor zulke gevallen een betalingsplicht en aansprakelijkheid van het model in de overeenkomst opnemen. 

7. Duur van de overeenkomst

In de overeenkomst staat opgenomen hoe lang de overeenkomst duurt. Dit kan per geval verschillen. Zo kan je afspreken dat je voor 3 maanden exclusief model zult zijn bij een moeder agency, maar kan je ook een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaan met een niet-exclusief modellenbureau. Indien je een bepaalde tijd afspreekt, dien je je daar als model in beginsel aan te houden. Zo oordeelde de rechtbank van Amsterdam dat een overeenkomst met een duur van drie jaar en geen opzegtermijn door het model niet opgezegd mocht worden.   

8. Duur van het recht op percentage na bemiddelingstermijn

Het modellenbureau kan in de overeenkomst opnemen dat zij recht blijft houden op een percentage van de opdrachtsom na het beëindigen van de bemiddelingstermijn. Ook als dit niet in de overeenkomst is opgenomen, kan het modellenbureau op grond van de wet toch alsnog een bepaalde tijd na de duur van de overeenkomst recht houden op een percentage. Hier zal een advocaat je meer over kunnen vertellen.

9. Overige afspraken

Naast de bovenstaande afspraken kunnen er nog overige afspraken in de overeenkomst gemaakt worden. Bepalingen die bijvoorbeeld vaak voorkomen zijn dat voor de duur van de overeenkomst geen ingrijpende wijzigingen aan het uiterlijk van het model zijn toegestaan of dat het model geen schade zal toe brengen aan de reputatie van het modellenbureau.

Tot slot

Heb je vragen over een contract tussen een modellenbureau en een model? Neem dan contact met mij op. Ik help je zo snel mogelijk verder.