Je hebt hard aan de bekendheid van je merk gewerkt en komt er dan achter dat iemand anders jouw merk gebruikt. Je hebt geen toestemming gegeven voor dit gebruik en wilt hiertegen optreden. Wat nu? In deze blog leg ik uit wat een merk is en wat je kunt doen als iemand inbreuk maakt op je merk.

Wat is een merk?

Een merk is een teken, zoals een woord, een tekening, cijfers, kleuren, vormen of geluiden, dat de waren of diensten van een onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen. Als je een merk hebt geregistreerd, heb je het exclusieve recht om dat merk te gebruiken voor de specifieke producten of diensten waarvoor je het hebt geregistreerd. De registratie van jouw merk geeft je het exclusieve recht om het merk te gebruiken voor de geregistreerde goederen en diensten binnen het betreffende rechtsgebied.

Wat is een merkinbreuk?

Merkinbreuk treedt op wanneer een derde partij zonder toestemming een merk van een ander gebruikt. Dit kan voorkomen doordat de inbreukmaker een teken gebruikt dat identiek is aan of verwarrend veel lijkt op een geregistreerd merk, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Ook kan er sprake zijn van een merkinbreuk als er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Op bovenstaande gelden verschillende uitzonderingen en beperkingen. Bijvoorbeeld, als het gebruik van het teken niet commercieel is of als het gebruik noodzakelijk is om aan te geven waarvoor de goederen of diensten dienen, dan is er geen sprake van een merkinbreuk. 

Wat te doen bij merkinbreuk?

Je kunt optreden tegen derden die zonder toestemming gebruikmaken van jouw merk. Je kunt de inbreukmaker verbieden het merk te gebruiken, Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook een schadevergoeding eisen van de inbreukmaker als je financiële schade hebt geleden door de inbreuk.

Verzamel zoveel mogelijk bewijs van de inbreuk. Denk aan foto’s, advertenties, websites, en andere materialen waarop het inbreukmakende teken wordt gebruikt. Vaak wordt dan eerst een sommatiebrief verstuurd naar de inbreukmaker. Hierin wordt de inbreuk beschreven en geëist dat de inbreuk onmiddellijk stopt. Deze brief kan ook een eis tot schadevergoeding bevatten.

Soms kan de kwestie via onderhandelingen worden opgelost. Dit kan leiden tot een schikking waarbij de inbreukmaker akkoord gaat met bepaalde voorwaarden, zoals het stoppen van het gebruik van het merk en het betalen van een schadevergoeding.

Als een schikking niet mogelijk is, kun je juridische stappen nemen. Dit kan een civiele procedure zijn waarbij je de rechter vraagt om een verbod op het gebruik van het inbreukmakende merk en een schadevergoeding.

Conclusie

Het beschermen van je merk is belangrijk voor het behoud van de waarde van je merk. Mocht je te maken krijgen met merkinbreuk, onderneem dan snel actie om je rechten te beschermen. Door de juiste stappen te volgen en juridisch advies in te winnen, kun je de schade beperken en jouw merk effectief verdedigen.

Heeft iemand inbreuk gemaakt op jouw merk of heb je vragen over merkbescherming? Neem dan contact met mij op.