Als je een auteursrechtelijk beschermd werk van een ander wil gebruiken, zul je in veel gevallen toestemming moeten vragen aan de rechthebbende. Op grond van artikel 15a Auteurswet wordt een citaat niet als een inbreuk op het auteursrecht op een werk gezien, als het aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor het citaatrecht

Een citaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar gemaakt is;
  • het citeren moet in overeenstemming zijn met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is. Ook moet het aantal en de omvang van de geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd;
  • er moet rekening worden gehouden met de persoonlijkheidsrechten van de maker, en
  • de bron, waaronder de naam van de maker, moet duidelijk worden vermeld.

Aantal en omvang

Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval hoeveel je zal mogen citeren. Als je bijvoorbeeld een afbeelding wil citeren, zal het soms lastig zijn om daar maar een ‘gedeelte’ van te citeren. Als je in een scriptie echter een uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek wil citeren, zal het overnemen van het gehele onderzoek waarschijnlijk niet als citaat worden gezien. Je moet dus wel kunnen verklaren waarom je voor een bepaalde omvang van een citaat kiest.

Wanneer mag je citeren

Volgens de wet is citeren toegestaan in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of een uiting met een vergelijkbaar doel.

Vormen van citaten

Als je het woord citaat wordt, denk je misschien vrij snel aan een ‘quote’. Dit gaat vaak om een tekst van iemand anders. Je mag echter ook een citaat gebruiken van bijvoorbeeld een muziekwerk of een filmpje.

Tot slot

Heb je vragen over het citaatrecht? Neem dan contact met mij op. Ik help je zo snel mogelijk verder.