De verwerkersovereenkomst: wat moet erin staan?

De verwerkersovereenkomst: wat moet erin staan?

  Als twee of meerdere partijen dezelfde persoonsgegevens gaan verwerken, moeten zij hierover afspraken maken. Als er in ieder geval één verwerkingsverantwoordelijke is en één verwerker, dan moet er tussen deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten te...