Merkinbreuk

Merkinbreuk

Je hebt hard aan de bekendheid van je merk gewerkt en komt er dan achter dat iemand anders jouw merk gebruikt. Je hebt geen toestemming gegeven voor dit gebruik en wilt hiertegen optreden. Wat nu? In deze blog leg ik uit wat een merk is en wat je kunt doen als iemand...
Overeenkomsten: wat is een 360-deal in de muziekindustrie?

Overeenkomsten: wat is een 360-deal in de muziekindustrie?

Een 360-deal of 360-graden-overeenkomst is een overeenkomst tussen artiesten en platenmaatschappijen. Dit type deal – zo gaat het verhaal – is ontstaan als reactie op de dalende inkomsten uit traditionele muziekverkoop, door de opkomst van digitale muziek en...
Auteursrechten en muziek

Auteursrechten en muziek

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Er kunnen dus auteursrechten rusten op...
Modellenbureau’s: contracten & rechten

Modellenbureau’s: contracten & rechten

Als model kan je freelancen of tekenen bij een modellenbureau. Daarnaast kan je ervoor kiezen om bij verschillende agencies ingeschreven te staan of een overeenkomst te sluiten met een zogenaamde “mother agency” of moederbureau. Maar waar teken je voor als...
Het citaatrecht

Het citaatrecht

Als je een auteursrechtelijk beschermd werk van een ander wil gebruiken, zul je in veel gevallen toestemming moeten vragen aan de rechthebbende. Op grond van artikel 15a Auteurswet wordt een citaat niet als een inbreuk op het auteursrecht op een werk gezien, als het...