Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Er kunnen dus auteursrechten rusten op de tekst en/of de compositie van een nummer. Auteursrechten hoeven niet geregisteerd te worden en ontstaan in beginsel vanzelf. In deze blog ga ik in op de verhouding tussen auteursrechten en muziek.

Vergoedingen

Auteursrechten geven de houder ervan het recht om te bepalen of een werk openbaar gemaakt of verveelvoudigd mag worden. Indien de auteursrechthebbenden toestemming geven voor het gebruik van het werk, dan behoren zij voor dit gebruik een vergoeding te ontvangen. Zo kunnen auteursrechthebbenden een vergoeding krijgen als een werk wordt gestreamd, opgevoerd of uitgezonden. 

Verdeling

Er kunnen meerdere rechthebbenden zijn van de auteursrechten die rusten op een song. Dit is bijvoorbeeld het geval als de compositie is geschreven door iemand anders dan degene die de tekst geschreven heeft. Ook kan het zo zijn dat bijvoorbeeld de compositie door meerdere mensen bedacht is. Als er sprake is van een gemeenschappelijk ondeelbaar werk, waarin niet te onderscheiden is welke bijdrage van welke auteur afkomstig is, heb je in beginsel toestemming nodig van al deze auteursrechthebbenden voor het gebruik van het werk.

Ondanks dat een auteursrecht automatisch ontstaat, wordt bij de totstandkoming van een muzikaal werk vaak een split sheet ingevuld. In een split sheet schrijf je op wie heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een muzikaal werk. Hierin wordt vaak ook opgenomen hoe groot (in percentages) de bijdrage van de verschillende makers aan de song is geweest. 

Collectieve Beheersorganisaties

Collectieve beheersorganisaties vertegenwoordigen de belangen van rechthebbenden en zorgen voor een eerlijke verdeling van vergoedingen. Door het innen van vergoedingen en het monitoren van het gebruik van muziek, helpen collectieve beheersorganisaties bij het beschermen van de rechten van auteursrechthebbenden. De belangrijkste collectieve beheersorganisatie voor auteursrechthebbenden in de muziek is BumaStemra. BumaStemra incasseert de vergoedingen voor componisten, tekstschrijvers en uitgevers die bij hen zijn aangesloten.

Tot slot

Heb je vragen over auteursrechten? Neem dan contact met mij op. Ik help je zo snel mogelijk verder.