Als artiest wil je zoveel mogelijk bezig zijn met het creëren van nieuwe muziek of kunst. Hoewel juridische kwesties waarschijnlijk niet je eerste prioriteit zijn, zijn de afspraken die je maakt wel belangrijk voor jou als artiest en het verloop van je carrière. Zo bepaal je in een overeenkomst bijvoorbeeld of je ownership over je eigen werk behoudt, hoeveel artistieke vrijheid je hebt als je met een andere partij in zee gaat en hoe je wordt gecompenseerd voor het leveren van jouw artistieke prestaties. Niet iedereen schakelt als er afspraken worden gemaakt direct een advocaat in, maar het is wel belangrijk dat je ook al in de beginfase van je carrière bewust bent van de afspraken die je voor de toekomst maakt. Hieronder bespreek ik daarom wat je zelf kan doen om juridisch een zo goed mogelijke positie in te nemen, zonder direct een advocaat in te schakelen.

Zet je afspraken op papier

Een van de belangrijkste dingen die je kunt doen is ervoor zorgen dat alle afspraken die je maakt op papier staan. Mondelinge afspraken zijn in veel gevallen ook hartstikke geldig, maar het bewijzen van mondelinge afspraken is vaak lastig. Of het daarom nu gaat om afspraken over samenwerkingen, optredens, het afnemen van beats of het inspelen van een lick: het is essentieel om alles schriftelijk vast te leggen. Dit helpt om misverstanden te voorkomen en biedt een document waarop je kunt terugvallen bij eventuele geschillen.

Sluit je wel of niet aan bij collectieve beheersorganisaties

Collectieve beheersorganisaties, zoals BUMA/STEMRA, Sena of Norma kunnen je helpen bij het beheren van je auteursrechten en naburige rechten en het innen van vergoedingen voor het gebruik van je werk. Je hoeft hier dan niet meer zelf achteraan en krijgt betaald aan de hand van het gebruik van je muziekwerk. Daarnaast kun je bij collectieve beheersorganisaties ook terecht met vragen. Artiesten die zich niet inschrijven bij collectieve beheersorganisaties en ook niet zelf achter een vergoeding voor het gebruik van hun muziekwerken aan gaan, kunnen veel geld mislopen. In sommige gevallen kan het echter voordeliger zijn om je niet aan te sluiten bij een of meerdere van de collectieve beheersorganisaties, bijvoorbeeld omdat de kosten niet opwegen tegen de verdiensten. Het is verstandig om je hierin te verdiepen. 

Teken niets dat je niet begrijpt

Als je geen jurist hebt om je uit te leggen wat er in een overeenkomst staat, kan het voorkomen dat er in de overeenkomst bepalingen staan die je niet begrijpt. Het kan helpen om aan de wederpartij te vragen wat er met een bepaling bedoeld wordt, maar het is niet gezegd dat de uitleg van de wederpartij ook daadwerkelijk strookt met wat er op papier staat. Teken daarom niets dat je niet volledig begrijpt. Kies er eerder voor om de afspraak in begrijpelijkere taal op te schrijven dan om akkoord te gaan met een tekst die te ingewikkeld is. Zo kan je er zekerder van zijn dat hetgeen dat je af wil spreken ook daadwerkelijk in de overeenkomst staat.

Leg het moment van creatie vast

Om je auteursrechten te beschermen, kan het verstandig zijn om het moment van creatie van een (muziek)werk vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld door een kopie van je werk naar jezelf te mailen (en de e-mail te bewaren als bewijs), de datum in het bestand vast te leggen of gebruik te maken van online diensten die tijdstempels aan je werk toekennen. Deze stappen kunnen als bewijs dienen dat jij de originele maker bent van het werk in geval van een juridisch geschil over auteurschap. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij het gebruik van een artiestennaam of het gebruik van het merknaam voor je bedrijf. Mocht daar ooit een geschil over ontstaan, dan is het goed om aan te kunnen tonen wanneer je met het gebruik ervan begonnen bent.

Verdiep je in je basisrechten en verplichtingen

Als artiest is het belangrijk om de basisrechten en verplichtingen te kennen die voortvloeien uit de wet. Hierbij doel ik voornamelijk op je auteursrechten en naburige rechten.  Begrijp wat je rechten zijn met betrekking tot je creatieve werken, maar ook wat je niet mag doen, zoals bijvoorbeeld bij het samplen van het werk van een ander. Door je hierin te verdiepen, kun je problemen voorkomen in plaats van ze achteraf te moeten genezen.

Meld je aan voor het gratis spreekuur van Miero Advocatuur

Miero Advocatuur biedt een gratis spreekuur aan voor alle artiesten die juridisch advies nodig hebben. Tijdens het spreekuur kan je vragen stellen en professioneel advies krijgen zonder direct kosten te maken. Door gebruik te maken van dit spreekuur, kun je beter geïnformeerde beslissingen nemen en mogelijke juridische valkuilen vermijden.

Tot slot

Mocht je uiteindelijk toch nog een advocaat nodig hebben, neem dan gerust contact met mij op.