Oké, algemene voorwaarden zijn saai en ze worden lang niet altijd gelezen. Toch raad ik ieder bedrijf aan om algemene voorwaarden op te stellen! Door middel van algemene voorwaarden beperk je de risico’s die je als ondernemer hebt en daarnaast hoef je bepaalde afspraken niet telkens weer in een overeenkomst op te nemen. Wat zijn algemene voorwaarden en waarom zijn deze zo belangrijk?

Wat zijn algemene voorwaarden?

Wat algemene voorwaarden zijn blijkt uit de Nederlandse wet (artikel 6:231 onder a BW). Het zijn ‘een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd’.

Algemene voorwaarden zijn de standaardregels en bepalingen die van toepassing zijn op overeenkomsten tussen een onderneming en haar klanten of partners. Ze dekken een breed scala aan onderwerpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid, garanties en geschillenbeslechting. Deze voorwaarden bieden voorspelbaarheid en duidelijkheid bij commerciële transacties, waardoor beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

Waarom zijn algemene voorwaarden belangrijk?

Het is geen verplichting om algemene voorwaarden te hanteren als bedrijf. Als er geen algemene voorwaarden van toepassing zijn tussen bedrijven, dan wordt teruggevallen op de wet. Als het gaat om Nederlandse partijen zal dit in beginsel de Nederlandse wet zijn. Hoewel de Nederlandse wet een goede basis biedt, gaat het om basisregels die niet altijd in iedere situatie even gewenst zijn. In algemene voorwaarden kan je regels opnemen die aansluiten bij jouw situatie.

Algemene voorwaarden bieden juridische zekerheid aan beide partijen. Al voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst is duidelijk hoe een probleem opgelost dient te worden. Dit vermindert het risico op misverstanden en conflicten. Door standaardvoorwaarden te gebruiken, hoef je daarnaast niet bij elke transactie opnieuw te onderhandelen. 

Een van de belangrijkste redenen om algemene voorwaarden op te laten stellen is het beperken van de aansprakelijkheid van een onderneming. Zo kan een onderneming zichzelf bijvoorbeeld beschermen tegen financiële claims die kunnen voortvloeien uit schade of verliezen die klanten of partners lijden. Nog belangrijker is dit punt voor ondernemingen bij wie zonder aansprakelijkheidsbeperking de financiële stabiliteit in gevaar kan komen. 

Ook kan je je onderneming door middel van algemene voorwaarden indekken tegen onvoorziene gebeurtenissen of fouten die buiten je controle ligt. Denk bijvoorbeeld aan een IT-leverancier die niet kan leveren omdat het internet of de stroom niet werkt. Of een muzikant die geboekt is om een optreden te geven, maar wiens vlucht gecanceld is waardoor hij niet fysiek aanwezig kan zijn.

Tot slot

Algemene voorwaarden zijn belangrijk voor zowel grote als kleine ondernemingen. Door zorgvuldig opgestelde algemene voorwaarden te implementeren, kunnen ondernemingen hun risico’s beheren en zijn afspraken van begin af aan duidelijk.

Heb je hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van je algemene voorwaarden? Neem gerust contact op met mij!